• Email Comenzii / Suport

    comenzi.romcurier@gmail.com

  • Call Center

    031.229.82.50 / 0763.880.405

Termeni Si Conditii

Termeni Si Conditii

Rom Curier este o marca administrata de EXPRESS POST SERVICES LLC JACKSON SUCURSALA BUCURESTI cu sediu social la adresa Municipiul Bucuresti, Str. Grigore Ionescu, Nr.63, Camera 2, Bl.T73, Sc.2, Et.4, Ap.42, Sector 2 date de indentificare CUI   RO39949591 avand cont bancar RO19BREL0002001928330100 care administrează sistemul de rezervări online Rom Curier si este un sistem de rezervări online pentru servicii de curierat, furnizate de companii de curierat. Rom Curier acționează ca agent și nu ca un expeditor de mărfuri. Când plasează comanda pe site-ul nostru, clientul autorizează Rom Curier să încheie, în nume propriu și în numele clientului, o convenție de transport cu una dintre companiile de curierat cu care Rom Curier are un acord in vigoare, cu condiția ca firma de curierat selectată să îndeplinească condițiile pentru punerea în aplicare a serviciilor.
Rom Curier este responsabil doar pentru selectarea furnizorilor de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului. Îndeplinirea obligațiilor inerente serviciului de transport este responsabilitatea exclusivă a companiilor de curierat selectate pentru a executa transportul. Aceste companii, și nu Rom Curier , sunt cele care execută colectarea, transportul și livrarea expedițiilor, care pun la punct detaliile transportului și care sunt responsabile pentru execuție.
La solicitarea clientului, Rom Curier va ceda toate pretențiile și drepturile care rezultă din tranzacțiile încheiate în numele său pentru client, inclusiv drepturile care țin de responsabilitatea furnizorului de servicii de curierat selectat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a serviciilor. Clientul este obligat să își recupereze sau să facă uz de drepturile sale opozabile furnizorului de servicii de curierat.
Orice costuri suplimentare suferite din cauza unor cerințe suplimentare ale clientului față de furnizorul de servicii de curierat selectat sunt suportate de către client. Rom Curier își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Rom Curier în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt generate după încheierea serviciului de transport.
Clientul este de acord în mod expres să renunțe la dreptul de a anula acordul cu Rom Curier în momentul în care Rom Curier trimite detaliile comenzii către furnizorul de servicii de curierat selectat.
Rom Curier nu acceptă comenzi de la intermediari neautorizați și își rezervă dreptul de a anula orice comenzi făcute de intermediari neautorizați.
În conformitate cu politicile și procedurile interne, Rom Curier aplică proceduri de autorizare individuale pentru intermediari. Fiecare intermediar poate cere începerea procedurii printr-o solicitare scrisă.

2. Perioada de livrare
Toate perioadele de livrare indicate sunt aproximative, estimate și prin urmare nu sunt garantate. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este conștient și este de acord că diverse circumstanțe externe pot duce la întârzieri în preluarea sau livrarea expedierii.
Prin acceptarea acestor Termeni si Condiții, clientul se angajează și este de acord să monitorizeze în mod regulat itinerariul expedierii și, în cazul oricăror date neobișnuite să notifice imediat Rom Curier.
In cazul în care trebuie desfășurate proceduri vamale într-o anumită țară, furnizorul de servicii de curierat va face tot posibilul să se asigure că livrarea se va face la timp. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, clientul se declară de acord cu faptul că este posibil ca pachetul să fie livrat cu întârziere din cauza formalităților vamale sau a altor proceduri administrative. Rom Curier își rezervă dreptul de a solicita clientului rambursarea cheltuielilor referitoare la procedurile vamale, acoperite de Rom Curier în numele clientului.

Pentru coletele respinse din vama din vina clientului (ex. clientul nu pune la dispozitie documentele cerute de autoritile vamale)coletele se vor returna catre expeditor,fara rambusarea catre client a costurilor achitate pentru transport.

Rom Curier nu este obligată să plătească clientului despăgubiri pentru daunele suferite din cauza factorilor menționați la secțiunea a doua a acestor Termeni și Condiții, nici să recupereze sau să ramburseze costuri de vreun fel.

3. Restricții privind dimensiunile și greutatea pachetului
Clientul este de acord să predea conducătorului auto al furnizorului de servicii de curierat selectat, numărul exact de pachete comandate prin Rom Curier, și confirmă că toate pachetele / coletele sunt conforme cu greutatea fizica si volumetrica declarata in comanda de transport. În cazul serviciului de mutare sau a unei oferte individuale, clientul se angajează să înmâneze curierului reprezentant al furnizorului de servicii de curierat numărul exact de pachete comandate prin Rom Curier și se angajează ca toate pachetele, valizele și paleții să respecte dimensiunile și greutatea indicate. Dacă clientul predă mai puține sau mai multe pachete, valize sau paleți sau pachetele, valizele sau paleții sunt mai grele, clientului i se va cere să plătească toate cheltuielile suplimentare generate de această modificare unilaterală.
În cazul anulării comenzii de către client, clientul este de acord să nu predea pachetele, valizele sau paleții conducătorului auto al furnizorului de servicii de curierat selectat, dacă acesta din urmă ajunge la adresa de colectare. În cazul în care clientul predă pachetele, valizele sau paleții, acesta va fi responsabil pentru toate cheltuielile ocazionate.
Orice alte costuri suplimentare, ocazionate de transporturile supradimensionate sau mai grele vor fi suportate exclusiv de către client. Rom Curier își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Rom Curier în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt facturate de către firma de curierat, după încheierea serviciului de transport. Orice costuri suplimentare, ocazionate de decizia clientului de a expedia mai multe articole decât cele rezervate în procesul de comandă ori detransporturile supradimensionate sau mai grele vor fi suportate exclusiv de către client. Rom Curier își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Rom Curier în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt facturate de către firma de curierat, după încheierea serviciului de transport. Rom Curier își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă de până la cincisprezece (300) EUR pentru procesarea costurilor adiționale datorate deciziei clientului de a expedia mai multe articole decât cele rezervate în procesul de comandă ori de articolele supradimensionate sau mai grele.
În cazul în care greutatea pachetului, valiza sau paletul depășește limita specificată de către utilizator în momentul rezervării serviciului de transport prin Rom Curier, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord că Rom Curier îi este permis să:
1.  Debiteze cardul Dvs. de debit / credit cu care s-a făcut achiziția pentru orice sumă suplimentară conform listei de prețuri aplicabilă dacă pachetul, valiza sau paletul nu depășește greutatea maximă permisă de către furnizorul de servicii de curierat; sau,
2.  Debiteze cardul Dvs. de debit / credit cu care s-a făcut achiziția pentru o sumă determinată de furnizorul de servicii de curierat selectat în conformitate cu  natura penalității contractuale pentru excesul de greutate, dacă pachetul, valiza sau paletul depășește greutatea maximă permisă de furnizorul de servicii de curierat selectat. În mod alternativ, furnizorul de servicii de curierat selectat poate alege să refuze transportul pachetului și să nu perceapă penalitatea contractuală.
Dacă Rom Curier nu poate debita în mod automat taxe suplimentare de pe cardul de debit / credit cu care clientul a făcut rezervarea, clientul va fi notificat în scris și va trebui să plătească suma suplimentară indicată într-o perioadă de maximum șapte (7) zile. O astfel de notificare este considerată executorie fără declarație judiciară. În cazul în care Rom Curier nu primește plata în termenul menționat mai sus, clientul este obligat să acopere costurile procedurii de colectare executive.

3. În cazul în care greutatea pachetului, valiza sau paletul depășește limita specificată de către utilizator în momentul rezervării serviciului de transport prin Rom Curier,cu mai mult de 5% din greutatea volumetrica sau fizica,clientul este raspunzator, in cazul returnari coletelor de catre furnizor din cauza ca coletele sunt supra dimensionate sau mai grele deca cele declarate in comanda de transport,contravaloarea transportului nu se ramburseasa,de asemenea pentru coletele declarate mai mici fizic sau volumetric intentionat de catre client,pentru a plati o taxa mai mica de transport decat cea reala,Rom Curier isi rezerva dreputul de a cere returnarea coletelor catre client fara nici o notificare a clientului,si in acest caz nu se poate returna contravaloarea de transport,  prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord că Rom Curier , sa puna in aplicare cele specificate.

3.1 Restricții privind dimensiunea pachetului
3.1.1 Informații generale
Fiecare pachet, valiză sau palet în parte care a fost comandat prin site-ul nostru, trebuie înmânat conducătorului auto al furnizorului de servicii de curierat selectat ca un singur articol.

Fiecare pachet, valiză sau palet în parte care a fost comandat prin site-ul nostru, trebuie înmânat conducătorului auto al furnizorului de servicii ,trebuie sa respecte greutatea fizica sau volumetrica declarata in comanda de transport cu o abatere de maxim 5% peste aceste valori.
Dacă clientul intenționează să trimită mai multe pachete, valize sau paleți, numărul precis trebuie plasat la rezervarea serviciilor de transport. În caz contrar, clientul trebuie să plaseze o nouă comandă.
Pentru serviciul de mutare sau oferte individuale, dacă clientul intenționează să expedieze mai multe pachete, valize sau paleți, acesta trebuie să informeze Rom Curier despre intenție nu mai târziu de ora 12:00 în ziua precedentă datei de colectare.

3.1.2 Expedierea de pachete și valize
Niciun pachet sau valiză nu trebuie să depășească următoarele dimensiuni :
-Lungime maximă: 175 cm.
-Lungimea + 2x lățimea + 2x înălțimea nu trebuie să depășească 300 cm.

Pentru coletele cu o latura mai mare de 100cm, sau o greutate mai mare de 30kg se adauga taxe suplimentare de colet agabaritic.

Calculul volumetric se calculeaza : Lungime x Latime x Inaltime /4000 rezultand greutatea volumetrica tarifabila,si se factrureaza ce mai mare dintre valori fizica sau volumetrica
Din motive legate de acești Termeni și Condiții, lungimea reprezintă cea mai lungă latură a pachetului sau a valizei.
Toate pachetele și valizele trebuie ambalate astfel încât să permită sortarea automată în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat selectat.
Dacă pachetul sau valiza nu are dimensiunile corecte, furnizorul de servicii de curierat selectat îți rezervă dreptul să refuze transportul și să aplice o taxă suplimentară, în conformitate cu prețul aplicabil.
Rom Curier își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor legate de mărimea pachetelor sau a valizei, acoperite de Rom Curier în numele clientului.

3.1.3 Expedierea de paleți
Dimensiunea paletului nu trebuie să depășească dimensiunile indicate de client atunci când comandă transportul unui palet direct pe site-ul nostru sau când solicită o ofertă individuală de la Rom Curier. Pe baza specificațiilor conținute în comanda online sau în solicitarea pentru o ofertă individuală înaintată de către client, Rom Curier oferă clientului cel mai bun tarif posibil în cadrul rețelei de companii cu care transportul de paleți este posibil prin Rom Curier.

Solicitarea pentru o ofertă individuală, făcută de către utilizator, trebuie trimisă prin formularul de cerere a unei oferte individuale
-Numărul de paleți de trimis ;
-Dimensiunile exacte ale paletului (înălțimea, lățimea și lungimea), fără aproximări ;
-Greutatea exactă a paletului, fără aproximări ;
-Conținutul și valoarea transportului ;
-Adresa completă de colectare și de livrare a paletului ;
-Specificații privind interesul utilizatorului de a achiziționa asigurare adițională.

3.2. Restricții privind greutatea pachetului
Toate pachetele trebuie să se încadreze în limitele de greutate indicate de client în momentul rezervării serviciului prin intermediul site-ului nostru, în cazul coletelor sau valizelor, sau așa cum este indicat în cererea de ofertă individuală în cazul transportului de paleți.
În cazul în care clientul comandă expedierea de Euro paleți direct pe site-ul nostru, considerăm a fi palet un euro palet încărcat, cu o dimensiune de maximum x 120 lungime x 80 lățime x 100 înălțime, având pănă la 240 kg. În cazul în care clientul are un palet ale cărui dimensiuni și greutate le depășesc pe cele menționate mai sus, clientul trebui să verifice dimensiunile și să le insereze în formularul de comandă.

4. Confirmarea și anularea comenzii
După plasarea comenzii prin site-ul nostru, clientul primește un număr de comandă prin care se confirmă că a fost acceptată comanda acestuia și trimisă spre procesare. Comenzile sunt nerambursabile după ce clientul a plasat comanda. Doar în cazul în care clientul a achiziționat rezervarea flexibilă care permite modificări la comandă și rambursări până la colectarea coletelor. Se consideră că un colet a fost colectat cu succes dacă informațiile de tracking ale companiei de curierat indică faptul că a fost colectat.
Rezervarea flexibilă poate fi achiziționată în procesul de comandă numai prin plata unei taxe suplimentare. Taxa de rezervare flexibilă este nerambursabilă.
În ziua lucrătoare dinaintea datei programate pentru preluare, clientul va primi un mesaj de confirmare prin e-mail, care menționează că a fost solicitat un serviciul de transport în numele și contul său.
În cazul serviciului de mutare sau a unei oferte individuale, clientul va primi un mesaj de confirmare prin e-mail înainte cu 1 (una) până la 3 (trei) zile înainte de colectare, care va indica transmiterea comenzii către și confirmarea acesteai de către furnizorul de servicii de curierat.Clientul este de acord în mod expres să renunțe la dreptul de a anula acordul cu Rom Curier în momentul în care Rom Curier trimite detaliile comenzii furnizorului serviciilor de curierat selectat. Dacă clientul decide să anuleze comanda înainte ca Rom Curier să trimită detaliile comenzii furnizorului de servicii de curierat selectat, clientul trebuie să completeze un formular și să îl trimită prin e-mail Asigurarea adițională și taxa pentru rezervarea flexibilă nu pot fi rambursate.Imediat ce numărul de tracking ne va fi oferit de către furnizorul de servicii de curierat selectat, Rom Curier îl va transmite clientului prin e-mail. Cu acest număr, utilizatorul va putea urmări procesul de expediere. Rareori, comanda nu va fi confirmată dacă, spre exemplu, locația este inaccesibilă furnizorului de servicii de curierat sau dacă în țara de colectare este sărbătoare națională sau alte zile nelucrătoare.

4.1 Rambursările
Rambursările sunt posibile numai în cazul în care clientul a achiziționat o rezervare flexibilă pe parcursul plasării comenzii și a solicitat rambursarea înainte de colectarea coletului sau dacă clientul  a solicitat rambursarea înainte de colectare. După colectare, rambursările nu mai sunt posibile.

IMPORTANT: Rambursarea nu este posibila pentru Clienții care plasează comanda de ridicare colet de la o anumita adresa prin intermediului  Rom Curier si nu sunt prezenti la respectiva adresa in momentul cand curierul se prezinta pentru ridicarea coletului.

Clienții care plasează comanda prin intermediului contului Rom Curier și solicită rambursarea unei comenzi cerute, pot primii rambursarea doar dacă coletul nu a fost colectat încă de compania de curierat. Rom Curier isi rezerva dreptul de a retine pana la 50% din valoarea trimiterii ( Taxe de procesare comanda de anulare trimitere ) daca clientul cere anularea trimiteri cu mai putin de 24 ore de la data programata pentru rdicarea coletului. Dacă rambursarea a fost deja solicitată și, cu toate acestea, clientul înmânează coletul companiei de curierat selectate, serviciul este considerat a fi acceptat, iar rambursarea nu va fi admisă.

IMPORTANT: În caz de anulare, nu va exista o acțiune de rambursare a banilor, va fi creat un voucher cu valoarea rămasă, voucher care poate fi utilizat doar pentru a trimite un alt colet în rețeaua Rom Curier. Voucherele sunt valabile timp de 1 an. Numai un singur voucher poate fi folosit pentru fiecare rezervare. Plata în numerar a oricărui sold pe un cupon va fi exclusă.

Sumele plătite pentru plasarea comenzii pentru serviciul de curierat prin intermediului  Rom Curier nu sunt rambursabile in cazul cand coletul nu este ridicat de catre curier din vina expeditorului, Expeditorul trebuie sa anunte Rom Curier , ca impreuna cu firma de curierat sa stabileasca o noua data pentru ridicarea coletului.
Asigurarea adițională și taxele pentru rezervarea flexibilă nu sunt rambursabile.
În cazul în care se acordă o restituire, suma rambursată va fi disponibilă clientului în termen de treizeci (30) de zile de la momentul în care Rom Curier informează clientul despre admisibilitatea rambursării.

4.2 Anulări în cazul schimbărilor de preț
În cazul în care există o schimbare bruscă a prețului pe ruta selectată de client la momentul plasării comenzii, Rom Curier își rezervă dreptul de a percepe clientului o taxă suplimentară înainte de a obține autorizație de la client pentru această taxă adițională. În cazul în care clientul refuză taxa suplimentară ca urmare a modificării prețului, Rom Curier își rezervă dreptul de a oferi clientului o rambursare integrală a costurilor și de a nu transmite comanda pentru servicii de transport către orice altă companie de curierat.
5. Opțiuni de plată
Toate tranzacțiile de plată procesate prin intermediul site-ului nostru sunt securizate si care asigură criptarea și securizarea comunicării între server-ul utilizatorului și site-ul nostru.
În momentul rezervării serviciului prin intermediul site-ului nostru, Rom Curier oferă clienților săi următoarele opțiuni de plată:

5.1 Plata prin card bancar
Dacă clientul optează pentru această modalitate de plată, înainte de confirmarea comenzii, clientul trebuie să insereze informațiile cardului de credit cu care plata pentru rezervarea serviciilor de transport va fi procesată.
Toate plățile efectuate prin card de credit sunt făcute direct prin sistemul securizat Mobil Pay, partenerul nostru pentru soluții de procesare a plății și partenerii bancari ai Mobil Pay. Dat fiind faptul că procesul de verificare a plății este făcut direct de Mobil Pay și de partenerii săi bancari, Rom Curier nu stochează nicio informație despre cardul de credit.
Intră în responsabilitatea clientului să se asigure că, cardul de credit ales pentru a face plata rezervării serviciilor de curierat este activ și are suficiente fonduri disponibile pentru a procesa cu succes tranzacția. Orice cheltuieli suplimentare, generate în cazul în care cardul de credit este respins din orice motiv, vor fi suportate exclusiv de către client.
5.3 Plata prin transfer bancar
În cazul în care clientul optează pentru această metodă de plată, comanda nu va fi confirmată imediat, ci doar după ce Rom Curier primește o confirmare a transferului bancar făcut cu succes pentru suma totală a rezervării. Clientul va primi un e-mail de la Rom Curier, cu instrucțiuni despre cum să plătească, incluzând banca, contul bancar si numele societati care administreaza brandul Rom Curier, si suma care urmează să fie transferată, etc.
Orice taxe impuse de bancă, generate de transferul bancar, vor fi suportate exclusiv de către client. În cazul în care suma, primită în contul bancar Rom Curier, este mai mică decât cea care ar fi trebuit să fi fost depusă, comanda nu va fi confirmată. Rom Curier nu este obligat să notifice utilizatorul că suma depozitată nu a fost suficientă pentru a confirma comanda.
Clientul are un maxim de treizeci (30) de zile calendaristice pentru a trimite un email, atașând o copie a confirmării transferului bancar făcut cu succes. Confirmarea transferului bancar făcut cu succes trebuie să fie trimisă de către client înainte de data de colectare selectată. În cazul în care nu este primită înainte de data de colectare selectată, o nouă dată colectare va fi stabilită numai după ce vom fi primit confirmarea transferului bancar făcut cu succes. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să informeze Rom Curier cu privire la transferul bancar. Când această confirmare este primită de către Rom Curier, clientul va primi un e-mail de confirmare a comenzii. În cazul în care, în termen de treizeci (30) de zile nu este primită nicio confirmare a transferului bancar făcut cu succes, comanda va fi anulată, iar utilizatorul va fi notificat.
6.   Ambalarea, etichetarea și colectarea
6.1 Informații generale
Clientul este responsabil pentru furnizarea unei adrese complete și corecte pentru colectarea și livrarea pachetului, valizei sau paletului, și a oricăror alte informații relevante pentru facilitarea colectării și livrării. Mai mult, clientul este responsabil pentru printarea etichetei de identificare, în cazul în care acest lucru este cerut de tipul serviciului cumpărat sau a unor cerințe speciale ale furnizorului serviciilor de curierat selectat. Clientul poartă întreaga responsabilitate în a se asigura că fiecare etichetă este plasată pe pachetul corect, chiar și în cazul în care compania de curierat printează eticheta.

IMPORTANT: Schimbarea adresei de destinatie solicitata de destinatar sau expeditor , dupa preluarea coletului de catre curier este tarifata cu suma de 100Lei +taxe
Colectarea trebuie să se facă dintr-un loc ușor accesibil; curierul companiei furnizoare a serviciilor de curierat trebuie să poată avea acces cu mașina cel puțin la douăzeci și cinci (25) de metri de locul de colectare indicat.
Conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat va sosi la adresă, va bate la ușa clădirii și se va aștepta să i se înmâneze pachetul, valiza sau paletul.  Dacă nu deschide nimeni ușa (nu e nimeni prezent, dacă nimeni nu răspunde la sonerie sau dacă este nevoie de un card de acces pentru a intra), curierul va pleca.
În cele mai multe țări, următoarea încercare de colectare a pachetului, valizei sau paletului se va face după aceeași procedură; dacă nici aceasta nu reușește, comanda va fi anulată, iar clientul nu va primi o rambursare a sumei plătite.
În timpul procesului de rezervare, clientul trebuie să specifice numărul de telefon local din țara de colectare si de livrare, în care cineva va fi disponibil la momentul de colectare si de livrare. Cu toate acestea, conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat nu este obligat să contacteze utilizatorul sau persoana de contact prin telefon. În cazul în care conducătorul auto alege să facă acest lucru, numai numerele de telefon locale vor fi contactate.
Serviciul, oferit de Rom Curier, nu include apelarea telefonică a clientului înainte de colectare și de livrare. Cu toate acestea, în unele țări, numărul de telefon oferit de client în procesul de rezervare poate fi util pentru clarificarea unor circumstanțe legate de preluare și livrare sau pentru informații suplimentare de care Rom Curier sau furnizorul de servicii de curierat selectat poate avea nevoie.
Înainte de colectare, clientul trebuie să îndepărteze toate etichetele vechi sau informațiile despre adresă, atașate de pachet, valiză sau palet. Pentru a evita confuzia la livrare, doar adresa destinatarului ar putea fi lipită de pachet, valiză sau palet. Mai mult, clientul poartă responsabilitatea asigurării că eticheta este plasata pe pachetul corect, chiar și în cazurile în care compania de curierat printează eticheta.
Clientul se declară de acord ca articolele să fie ambalate în ambalaj interior și exterior adecvat pentru categoria de bunuri transportate. Ambalajul trebuie să fie potrivit pentru greutatea și conținutul expedierii. Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru transport și manipulare în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat. Un ambalaj corespunzător trebuie să fie, printre altele, rezistent  în cazul căderii de la o înălțime de un (1) metru. Articolele de formă neregulată, cum ar fi valizele, trebuie să fie învelite în folie din plastic. Clienții trebuie să se asigure că întreaga valiză este învelită (inclusiv roțile și mânerele), pentru ca obiectele ascuțite din afara valizei să nu deterioreze alte pachete. În interior, pachetul, valiza sau paletul trebuie să aibă un ambalaj adecvat, de exemplu folie cu bule de aer pentru a preveni spargerea și deteriorarea articolelor transportate.
Dacă articolele nu sunt împachetate corespunzător la interior și exterior sau dacă sunt supradimensionate ori de o greutate mai  mare, polița de asigurare nu va fi validă și clientul nu va avea dreptul la o rambursare. Clientul este singurul responsabil pentru daune și pierderi de pachete, valize sau paleți ambalați necorespunzător sau care depășesc limitele de dimensiune sau greutate. Compania de curierat poate, de asemenea, să refuze o cerere de rambursare a asigurării în cazul în care consideră valiza ca fiind periculoasă pentru că ar putea deteriora alte parchete în timpul transportului.
Rom Curier nu este în niciun fel responsabil pentru orice pierdere, deteriorare sau oricare alte imperfecțiuni, costuri sau cheltuieli care decurg din sau în legătură cu transportul de pachete, valize sau paleți. Rom Curier, ca administrator al platformei de rezervări online, doar comandă servicii de transport în numele clientului și la cererea acestuia. Prin urmare, Rom Curier este responsabil doar pentru selectarea furnizorului de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului.
În cazul în care utilizatorul încalcă acești Termeni și Condiții și/sau Termenii și Condițiile Generale ale furnizorului de servicii de curierat selectat, compania de curierat sau clientul, și nu Rom Curier, vor răspunde pentru toate daunele și cheltuielile generate în timpul transportului.
Clientul este responsabil pentru plata tuturor taxelor legate de transport (de ex. taxe vamale sau alte taxe) și este obligat să le plătească prompt. Dacă din orice motiv, Rom Curier ar suporta aceste cheltuieli, pierderi sau taxe, utilizatorul este obligat să ramburseze în termen de șapte (7) zile de la data emiterii unei chitanțe de rambursare de către Rom Curier. O astfel de executare prevede un ordin executiv. În cazul în care Rom Curier nu primește plata în acest termen, clientul este obligat să acopere costurile procedurii de colectare executive.
Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord ca Rom Curier să transfere furnizorului de servicii de curierat selectat, datele obținute de la client în procesul de procesare a comenzii prin Rom Curier, în conformitate cu procedura descrisă în Politica de Confidențialitate a Rom Curier.

6.2 Ambalarea, etichetarea și colectarea pachetelor și valizelor
6.2.1 Produsul Transport Colete
În momentul rezervării serviciilor de transport , clientul este de acord ca pachetul sau valiza să fie disponibilă la adresa de colectare pentru ca furnizorul de servicii de curierat selectat să-l preia între orele 9:00 și 18:00. Din cauza unor factori neprevăzuți care au legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuată înainte sau după această dată. Rareori, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.
În cazul în care conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat nu se prezintă pentru preluarea pachetului la data de colectare, clientul, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Rom Curier despre acest fapt, astfel încât Rom Curier să poată organiza, împreună cu curierul, o nouă încercare de colectare.
Pachetul sau valiza trebuie să fie ambalat/ă în mod adecvat pentru transport și manipulare în centrele logistice ale furnizorului de servicii de curierat selectat. Suprafața pachetului sau valizei trebuie să permită, la momentul colectării, lipirea și fixarea etichetei de identificare a expedierii de către conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat. Mai mult, clientul poartă responsabilitatea asigurării că eticheta este plasata pe pachetul corect, chiar și în cazurile în care compania de curierat printează eticheta.
Ambalaj adecvat este de exemplu o cutie de carton din două sau mai multe straturi de carton sau o valiză înfășurată în folie de protecție din plastic. Articolele de formă neregulată, cum ar fi valizele, trebuie să fie învelite în folie din plastic. Clienții trebuie să se asigure că întreaga valiză este învelită (inclusiv roțile și mânerele), pentru ca obiectele ascuțite din afara valizei să nu deterioreze alte pachete. În interior, pachetul, valiza sau paletul trebuie să aibă un ambalaj adecvat, de exemplu folie cu bule de aer pentru a preveni spargerea și deteriorarea articolelor transportate.
Sacoșele de plastic, gențile de voiaj și cutiile din plastic nu sunt considerate un tip de ambalaj permis.
Gențile, cutiile din carton și alte ambalaje adecvate pot suferi deteriorări în timpul transportului. Dacă se utilizează valize drept ambalaj, acestea trebuie protejate corespunzător pentru a încerca evitarea deteriorărilor. Compania de curierat poate refuza cererea de rambursare a asigurării în cazul în care consideră valiza ca fiind periculoasă pentru că ar putea deterioara alte colete în timpul transportului. Rom Curier și furnizorul serviciului de curierat nu sunt responsabili pentru deteriorări ale ambalajului apărute în timpul transportului.

6.2.4 Produsul “Ofertă individuală”
Atunci când rezervă servicii de transport cu serviciul “Ofertă individuală”, clientul este de accord ca pachetele, valizele sau paleții să fie disponibile la adresa de ridicare pentru ca funrizorul de servicii de curierat să le colecteze între orele 8:00 și 18:00. Compania de curierat selectată va contacta clientul înaintea zilei sau în ziua colectării pentru ca acesta să confirme colectarea. Colectarea nu va fi efectuată până când detaliile cu privire la o dată și o oră specifice nu vor fi stabilite între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți în legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuate înainte sau după această dată. În cazuri rare, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.
Dacă șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciilor de curierat nu se prezintă pentru colectare în ziua stabilită, clientul, în acord cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Rom Curier despre acest lucru, pentru ca Rom Curier să poată organiza cu compania de curierat o nouă încercare de colectare.
Încărcătura trebuie să fie gata pentru transport în momentul în care șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat ajunge la adresa de colectare. Acest lucru înseamnă că toate obiectele care trebuie transportate trebuie să fie împachetate în mod corespunzător și pregătite pentru transport. În cazul unui palet, încărcătura trebuie să fie ambalată în mod corespunzător, fixată pe paletul stivuibil și securizată pentru transportare.
La momentul colectării sau după ce încărcătura ajunge la depou, șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat, atașează eticheta de identificare pe colet/palet.
6.2.5 Serviciul “Freight”
Atunci când rezervă servicii de transport cu serviciul “Freight”, clientul este de accord ca pachetele, valizele sau paleții să fie disponibile la adresa de ridicare pentru ca furnizorul de servicii de curierat să le colecteze între orele 8:00 și 18:00. Compania de curierat selectată va contacta clientul înaintea zilei sau în ziua colectării pentru ca acesta să confirme colectarea. Colectarea nu va fi efectuată până când detaliile cu privire la o dată și o oră specifice nu vor fi stabilite între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți în legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuate înainte sau după această dată. În cazuri rare, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.
Dacă șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciilor de curierat nu se prezintă pentru colectare în ziua stabilită, clientul, în acord cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Rom Curier despre acest lucru, pentru ca Rom Curier să poată organiza cu compania de curierat o nouă încercare de colectare.
Încărcătura trebuie să fie gata pentru transport în momentul în care șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat ajunge la adresa de colectare. Acest lucru înseamnă că toate obiectele care trebuie transportate trebuie să fie împachetate în mod corespunzător și pregătite pentru transport. În cazul unui palet, încărcătura trebuie să fie ambalată în mod corespunzător, fixată pe paletul stivuibil și securizată pentru transportare.
Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea faptului că eticheta corespunzătoare este plasată pe pachetul sau paletul potrivit, chiar și în cazul în care compania de curierat printează eticheta.
La momentul colectării sau după ce încărcătura ajunge la depou, șoferul companiei selectate, furnizoare a serviciului de curierat, atașează eticheta de identificare pe colet/palet.
6.3 Ambalarea, etichetarea și colectarea paleților
În momentul rezervării serviciilor de transport pentru paleți, clientul este de acord ca paletul să fie disponibil la adresa de colectare pentru colectarea de către furnizorul de servicii de curierat  între orele 8:00 și 18:00.Compania de curierat selectată va contacta clinetul înaintea sau în ziua colectării pentru a confirma colectarea. Nicio colectare nu va avea loc până când o dată și o oră specifică nu este stabilită între client și compania de curierat. Din cauza unor factori neprevăzuți care au legătură cu furnizorul de servicii de curierat selectat, colectarea poate fi efectuată înainte sau după această dată. Rareori, din cauza unor factori neprevăzuți, furnizorul de servicii de curierat selectat poate efectua colectarea în următoarea zi lucrătoare.
În cazul în care conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat nu se prezintă pentru preluarea pachetului la data de colectare, clientul, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, își asumă responsabilitatea de a informa imediat Rom Curier despre acest fapt, astfel încât Rom Curier să poată organiza, împreună cu curierul, o nouă încercare de colectare.
Paletul trebuie să fie pregătit pentru transport atunci când conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat sosește pentru a-l colecta. Aceasta înseamnă că toate articolele de transportat trebuie să fie fixate pe un palet și securizate pentru transport. Clientul este responsabil pentru obținerea paletului prin mijloace proprii. În anumite țări în care are loc colectarea, Rom Curier poate organiza cu compania de curierat ca aceasta să aducă paletul la momentul colectării. În aceste cazuri, clientul trebuie să organizeze aceste servicii adiționale cu Rom Curier înainte ca respectiva colectare să fie confirmată.
La momentul colectării, conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat atașează eticheta de identificare pe palet.

7. Livrarea
Clientul este responsabil pentru furnizarea unei adrese complete și corecte pentru colectarea și livrarea pachetului, valizei sau paletului, și a oricăror alte informații relevante pentru facilitarea colectării și livrării. Detaliile legate de adresă trebuie să se încadreze în spațiul desemnat în procesul de rezervare, și nu trebuie să fie incluse în „câmpul de comentarii”; în caz contrar, companiile de curierat ar putea să nu primească informațiile complete necesare pentru colectarea și livrarea făcute cu succes. Livrarea trebuie făcută într-un loc ușor accesibil; curierul companiei furnizoare a serviciilor de curierat trebuie să poată parca mașina cel puțin la douăzeci și cinci (25) de metri de locul de livrare.
La data livrării, destinatarul trebuie să fie la adresa de livrare între orele 9:00 și 18:00 sau la ora convenită direct cu curierul,De asemenea, destinatarul poate autoriza o altă persoană să primească expediția în numele său. În anumite cazuri, pachetul poate fi trimis la o adresă alternativă contra unei taxe suplimentare.
Prin indicarea adresei de livrare în procesul de rezervare, clientul garantează că este o adresă de livrare standard, cunoscută în mod public, la care pachetele sunt primate în mod regulat. Nu este suficientă indicarea unei adrese generice, cum ar fi un port, unde poate există șansa efectuării unei livrări nereușite. În consecință, transportul va fi returnat expeditorului pe cheltuiala clientului. În cazul unor clădiri noi, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul confirmă că adresa este deja cunoscută furnizorilor de servicii de transport și că el sau ea a primit în trecut pachete la această adresă.
Dacă livrarea nu se face în ziua stabilită dintr-un motiv independent de curier (ex. pentru că persoana mandatată să primească coletul nu este prezentă), în cele mai multe țări, următoarea încercare de livrare va avea loc într-una din următoarele zile lucrătoare. În absența clientului, livrarea va fi considerată efectivă pe baza unei semnături a oricărei persoane prezentă la adresa de livrare, care este dispusă să preia coletul, cu excepția cazului în care există motive serioase pentru a pune la îndoială îndreptățirea unei astfel de persoane de a primi coletul. Nu există nicio obligație a furnizorului de servicii de curierat să verifice identitatea unei astfel de persoane (ex. pe baza unei cărți de identitate).
Furnizorul de servicii de curierat selectat este îndreptățit să livreze pachetul, valiza sau paletul la o adresă alternativă (adresă învecinată sau biroul de poștă sau punctul de livrare local), după cum consideră. În acest caz, curierul va lăsa o notificare la adresa principală, indicând locul de livrare a articolului. Dacă pachetul nu este preluat în decurs de 7 zile de la prima încercare de livrare, curierul își rezervă dreptul de a returna pachetul la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului. În conformitate cu Termenii și Condițiile Generale de față, costurile suplimentare vor cădea în sarcina clientului – în această privință Rom Curier își rezervă dreptul de a debita cardul utilizat la plasarea comenzii.
Rom Curier poate garanta transmiterea și livrarea articolului la o altă adresă decât cea furnizată inițial de către client la momentul rezervării serviciilor de transport prin site-ul Rom Curier În situația în care clientul corectează adresa în timp util, noua adresă va fi transmisă companiei de curierat și folosită ca adresă de livrare pentru scopurile acestor Termeni și Condiții; cheltuieli suplimentare de redirecționare sunt suportate exclusiv de către client.
Orice daune de expediere trebuie să fie semnalate la momentul livrării, prin completarea unui raport de deteriorare cu șoferul sau semnând cu rezervă dovada de livrare. În caz contrar, compania de curierat selectată sau compania de asigurare poate respinge orice reclamație de deteriorare.
-coletul este înmânat oricărei persoane localizate la adresa de livrare pe baza unei semnături digitale sau manuale, incluzând vecini și persoane prezente la sediul indicat;
-coletul este livrat la o adresă alternativă;
-după mai multe încercări nereușite de livrare la adresa de livrare, coletul este livrat într-unul dintre depozitele furnizorului de servicii de curierat selectat, care este aproape de adresa de livrare inițială;
-furnizorul de servicii de curierat selectat a lăsat un aviz de livrare la persoana de contact pentru livrare, sau în cazul în care acest lucru este evident din urmărirea transportului prin intermediul internetului; sau,
-coletul este livrat la adresa de livrare unei persoane care se prezintă, în mod fals, ca fiind destinatarul.
-coletul/paletul este returnat la adresa de colectare după ce este atins numărul maxim de zile de stocare în depozitul companiei de curierat.
De îndată ce o livrare este considerată eficientă, se înțelege că Rom Curier și furnizorul de servicii de curierat selectate sunt exonerați de responsabilitatea transportului.

8. Întârzierile și responsabilitatea în cazul întârzierilor
Toate intervalele de livrare sunt aproximate și nu sunt garantate. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este de acord cu faptul că multe circumstanțe externe pot cauza întârzieri în preluarea și livrarea coletului.
În cazul întârzierilor, Rom Curier nu va fi în niciun caz răspunzător pentru daunele cauzate de întârziere și nu este răspunzător de soluționarea sau decontarea obligațiilor sau cheltuielilor legate de întârziere. Rom Curier nu este obligat să compenseze clientul pentru întârzieri și nu este obligat să ramburseze orice costuri aferente.

9. Responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea articolului expediat
Rom Curier este administratorul platformei pentru rezervarea online a serviciilor de transport și ca atare nu este responsabilă de pierderea sau deteriorarea pachetului, valizei sau paletului sau a oricărui conținut al său. Rom Curier cooperează numai cu furnizori de servicii de curierat de înaltă calitate și prin urmare pierderile sau deteriorările sunt foarte rare.
Furnizorul de servicii de curierat este responsabil pentru preluarea, transportul și livrarea tuturor articolelor a căror expediere este rezervată prin site-ul Rom Curier
Pentru a evita accidentele, clientul trebuie să aibă în vedere faptul că, în ciuda precauției furnizorilor de servicii de curierat, pachetele, valizele și paleții sunt descărcați, sortați și încărcați mecanic, prin urmare trebuie să fie ambalate corespunzător.
Pachetele, valizele sau paleții vor fi sub supravegherea furnizorului de servicii de curierat selectat de la punctul de colectare și până la livrare.

10. Asigurarea, compensarea și articolele interzise
10.1 Asigurarea, răspunderea și polița de asigurare
În administrarea portalului online pentru rezervarea de servicii de transport, Rom Curier acționează ca agent și nu ca un expeditor de mărfuri. Rom Curier este responsabil doar pentru selectarea furnizorului de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului.
Rom Curier nu acționează ca o societate de asigurare. Pachetele pentru polițe de asigurare a transportului nu sunt oferite de Rom Curier; acestea sunt oferite direct de către furnizorii de servicii de curierat, sau de către societățile de asigurare prin acordurile existente cu furnizorii de servicii de curierat sau cu Rom Curier. Din acest motiv, termenii și condițiile societăților de asigurare si furnizorilor de servicii de curierat precum GLS, DPD și DHL se aplică în toate aspectele referitoare la asigurarea transporturilor, rezervate prin intermediul site-ului nostru.
Toate comenzile pentru transportul de pachete sau valize, plasate pe site-ul Rom Curier includ o asigurare oferită de furnizorul de servicii de curierat selectat sau de o companie de asigurări la valoarea maximă de două sute (200) de Euro. Prima de asigurare este inclusă deja în prețul de bază al transportului. Acoperirea asiguratorie se extinde la cheltuielile cauzate de pierderea sau deteriorarea pachetului și rambursarea costurilor transportului pentru pierderea sau deteriorarea pachetelor. Rambursarea asigurării nu acoperă costurile de transport pentru  pachetele pierdute sau deteriorate.Toate comenzile pentru transportul de paleți și pentru transporturile freight sunt asigurate în acord cu Convenția referitoare la Transportul Internațional de Mărfuri (CRM).
Dacă coletul conține articole de o valoare mai mare în comparație cu acoperirea maximă de asigurare, este necesar ca utilizatorul să achiziționeze asigurare suplimentară direct pe site-ul nostru. Asigurarea suplimentară trebuie cumpărată în procesul de plasare a comenzii și este taxată conform listei de prețuri a furnizorului de servicii de curierat selectat sau a companiei de asigurări.
Pentru ca, clientul să poată achiziționa asigurare adițională, acesta/aceasta trebuie să accepte politicile aplicabile pentru pachetul de asigurări adiționale, Dacă coletul conține articole de o valoare mai mare în comparație cu acoperirea maximă de asigurare, este necesar ca utilizatorul să achiziționeze asigurare suplimentară direct pe site-ul nostru.
La solicitarea clientului, Rom Curier va ceda toate pretențiile și drepturile care rezultă din tranzacțiile încheiate în numele său pentru client, inclusiv drepturile care țin de responsabilitatea furnizorului de servicii de curierat selectat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a serviciilor. Clientul este obligat să își recupereze sau să facă uz de drepturile sale opozabile furnizorului de servicii de curierat.
În cazul pierderii, Rom Curier oferă suport pentru clienți în depunerea de plângeri către furnizorul de servicii de curierat selectat. Cu toate acestea, decizia cu privire la admisibilitatea asigurării este luată numai de compania de curierat sau de compania de asigurare.
Polița de asigurare nu se aplică în cazul:
-ambalării necorespunzătoare;
-expedierilor non-standard;
-transportarea articolelor pentru care serviciul nostru nu este recomandat fără o notificare prealabilă;
-transportarea articolelor electronice (precum televizoare, telefoane mobile, calculatoare sau alte echipamente electronice) fără ambalajul original;
colete pentru care livrarea este considerată efectivă în conformitate cu punctul 7 al acestor Termeni și Condiții Generale;
-inversarea pachetelor atunci când acest lucru se întâmplă din cauza atașării unei etichete incorecte;
-deteriorări cauzate de terorism, dezastre naturale;
-dacă clientul nu a furnizat suficiente dovezi (materiale fotografice sau scrise) care demonstrează ca pachetul a fost în condiție perfectă înainte de colectare; sau,
-dacă utilizatorul a încălcat în vreun fel acești Termeni și Condiții.
Companiile de curierat cu care Rom Curier cooperează nu tratează în mod diferit sau cu o grijă specială pachetele care poartă un însemn, o inscripție sau o etichetă ce indică conținutul fragil, sfărâmicios sau care oferă instrucțiuni pentru manevrarea cu grijă a pachetului.
Șoferul companiei de curierat selectate are permisiunea de a refuza colectarea pachetelor care sunt în mod clar inadecvate (prea grele, prea mari, împachetate în mod inadecvat) dar nu este obligat să verifice adecvarea ambalajului sau conținutului pachetelor. Acest lucru înseamnă că șoferul companiei de curierat selectat poate accepta articolele chiar dacă nu sunt împachetate în concordanță cu acești Termeni și Condiții sau dacă conțin obiectele de pe lista celor interzise. În acest caz, toate costurile suplimentare legate de transportarea articolelor ambalate necorespunzător sau cu conținut interzis vor fi suportate exclusiv de către client. Mai mult, în cazul achiziționării, asigurarea suplimentară nu se va aplica acestor obiecte.
Rom Curier sau compania de curierat selectată nu este obligată să verifice comentariile făcute de către clienți în momentul plasării comenzii pe site-ul nostru. Chiar dacă clientul specifică faptul că articolele care trebuiesc transportate nu sunt în concordanță cu acești termeni, comanda poate fi trimisă către compania de curierat care va executa transportul. Chiar și în cazul în care clientul a inclus această informație în secțiunea pentru comentarii a procesului de comandă, toate costurile suplimentare în legătură cu expedierea articolelor care nu sunt în condoncrdanță cu acești Termeni și Condiții vor fi suportate exclusiv de către client. Mai mult, în cazul achiziționării, asigurarea suplimentară nu se va aplica acestor obiecte.
Rom Curier nu poartă răspunderea pentru deteriorări, pierderi, preluări ratate sau întârzieri în transportare și livrare, sau pentru orice alte daune sau costuri rezultate din serviciile comandate prin site-ul Rom Curier, nici pentru costuri sau daune asociate acestor servicii. Rom Curier nu poartă răspunderea pentru posibile pierderi financiare cauzate de evenimentele descrise la paragraful anterior.

10.2 Procedura în cazul deteriorării sau pierderii
În cazul pierderii, Rom Curier oferă suport în înaintarea plângerilor furnizorului de servicii de curierat selectat. Cu toate acestea, decizia cu privire la admisibilitatea asigurării este făcută numai de către firma de curierat sau de către societatea de asigurare.
În cazul deteriorării sau pierderii pachetului, valizei sau paletului, situația trebuie să fie raportată de către persoana responsabilă cu primirea coletului către conducătorul auto al furnizorului de servicii de curierat selectat în momentul livrării. Orice daune de expediere trebuie să fie raportate la momentul livrării, prin completarea unui raport de deterioare cu șoferul sau semnând cu rezervă dovada de livrare. În caz contrar, compania de curierat selectată sau societatea de asigurare, poate respinge orice reclamație de deterioare.
Pentru a iniția procedura cu furnizorul de servicii de curierat selectat pentru pierderea sau deteriorarea expedierii, Rom Curier trebuie să primească pe adresa de e-mail informațiile indicate la acest punct.
Pentru ca polița de asigurare să se aplice, clientul trebuie să monitorizeze în mod activ deplasarea pachetului. Dacă nu sunt modificări privind pachetul în decurs de șapte (7) zile, clientul este obligat să contacteze Rom Curier în termen de în termen de două (2) zile de la expirarea  de la expirarea perioadei de șapte (7) zile pentru a putea iniția procedura de găsire a pachetului.
Dacă pachetul, valiza sau paletul nu este livrat în cinci (5) zile de la data de livrare așteptată, clientul trebuie să notifice Rom Curier imediat, în scris, prin trimiterea unui e-mail,atașând următoarele:
1.o listă cu conținutul pachetului și valoarea sa;
2. descrierea aspectului exterior al pachetului;
3. informații privind metoda de ambalare;
4. o copie a e-mail-ului de confirmare; și,
5. confirmarea de predare a pachetului de la persoana care a predat pachetul la preluare.
Dacă un pachet, palet sau o valiză este deteriorată la livrare, clientul nu este obligat să preia în orice caz articolul livrat. În mod contrar, clientul, împreună cu șoferul companiei de curierat selectată trebuie să scrie un proces verbal despre primirea articolului deteriorat, care să includă fotografii și o descriere detaliată a daunelor. Procesul verbal trebuie semnat de curier și client. În plus, clientul trebuie să informeze Rom Curier în scris, în în termen de două (2) zile de la expirarea cu privire la primirea articolului deteriorat. Notificarea trebuie însoțită de:
1. documentul semnat de curier și de client;
2. fotografii care evidențiază în mod clar deteriorările (clientul trebuie să ofere poza pachetului și a articolelor de dinainte și de după colectarea acestora, care arată în mod clar deterioararea pachetului sau a articolelor, produsă în timpul tranzitului);
3. o listă a conținutului coletului și valoarea acestora;
4. adresa la care curierul poate inspecta și, dacă este necesar, poate ridica articolele deteriorate
5. o copie a e-mail-ului de confirmare a transportului.
Dacă clientul nu notifică in scris Rom Curier și nu transmite documentația completă , se va considera că notificarea nu a fost făcută.
În cazul deteriorării articolului expediat, clientul este obligat să mențină pachetul, valiza sau paletul în starea în care a fost livrată, pe cheltuiala sa, până la finalizarea procedurii. Dacă pachetul este deteriorat la exterior, clientul trebuie să fotografieze deteriorările înainte de a scoate obiectele din pachet.
În cazul în care clientul observă că unele articole lipsesc din pachet în momentul livrării, se poate începe o procedură de revendicare. Clientul trebuie să ofere Rom Curier prin e-mail aceeași documentație ca în cazul unei deteriorări, incluzând fotografii ale pachetului de dinainte de colectare și de după livrare, care demonstrează că pachetul a fost deschis/deteriorat în timpul transportului ceea ce a dus la lipsa conținutului.
La primirea tuturor documentelor-suport necesare, Rom Curier va trimite furnizorului de servicii de curierat, în numele clientului, o cerere de aplicare a poliței de asigurare cu toate documentele transmise de către client. Decizia cu privire la admisibilitatea asigurării este luată numai de compania de curierat sau de compania de asigurare prin acordurile existente cu furnizorii de servicii de curierat sau cu Rom Curier. Decizia asupra admisibilității unei creanțe de către companiile de curierat sau companiile de asigurări care au acorduri existente cu companiile de curierat sau cu Rom Curier poate dura până la două (2) luni.
Plângerile sunt întodeauna revizuite mai întâi de compania de curierat selectată. Dacă compania de curierat selectată decide să respingă plângerea, compania de asigurare are dreptul exclusiv de a refuza de asemenea plângerea. Furnizorul de servicii de curierat selectat și companiile de asigurare revizuiesc fiecare caz de plângere și decid cu privire la suma rambursabilă pe baza dovezilor pe care clientul le furnizează și în concordanță cu termenii și condițiile sau cu politicile interne ale acestora. Atunci când decid pentru rambursarea asigurării, compania de curierat și compania de asigurări iau în considerare nivelul deteriorărilor (dacă articolul poate fi încă folosit). O taxă de amortizare poate fi de asemenea dedusă dacă obiectele deteriorate nu sunt noi. TVA-ul și costurile de expediere (dacă sunt afișate pe factura care dovedește valoare obiectelor) nu sunt rambursate.
Rom Curier își rezervă dreptul de a refuza o plângere, în orice moment și fără a fi nevoie de furnizarea unei explicații, din cauza unor date incomplete, derutante, contradictorii sau false primite de la client. În acest caz, Rom Curier nu va recunoaște nicio plângere ulterioară făcută de către client sau terțe părți în legătură cu clientul.

10.3 Procedura de reclamație în privința serviciilor Rom Curier
Prin administrarea siteul-ui online pentru rezervarea de servicii de curierat, Rom Curier acționează ca un agent comisionar și nu ca un expeditor de mărfuri. Rom Curier este responsabil doar pentru selectarea furnizorului de servicii de curierat, și niciodată pentru execuția transportului. Acestea fiind spuse, în cazul în care clientul are vreo plângere în legătură cu serviciile  Rom Curier ca un agent comisionar, clientul va trebuie să înceapă o procedură de reclamație.
Pentru ca procedura internă de reclamații să înceapă, clientul trebuie să informeze Rom Curier în scris prin trimiterea unei scrisori înregistrare către Rom Curier atașând următoarele:
1.descriere detaliată a plângerii
2. ideal, numele persoanei sau persoanelor de la Rom Curier cu care clientul a fost în contact
3. o copie a e-mail-ului de confirmare
4. o copie a tuturor comunincărilor făcute prin e-mail și schimbate între client și echipa Rom Curier.
Dacă clientul nu notifică Rom Curier și nu atașază la scrisoare toate documentele cerute, procedura de reclamație nu va începe.
După primirea unei plângeri complete, Rom Curier va înainta cazul comitetului pentru Reclamații și Plângeri care va evalua cazul. Comitetul Rom Curier pentru Reclamații și Plângeri va trimite clientului un răspuns în privința reclamației în treizeci (30) de zile după ce reclamația a fost primită.

10.4 Articole interzise
Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, clientul se declară de acord cu lista articolelor interzise și declară că nu va trimite nici un articol care figurează pe această listă și nici articole interzise prin Termenii și Condițiile Generale ale furnizorului de servicii de curierat sau de legea țării în care trebuie făcută preluarea sau livrarea.
Clientul este de acord să nu expedieze articole furate, bunuri care nu pot circula liber conform legii din Uniunea Europeană.

Rom Curier interzice expedierea de bijuterii, antichități, aur, picturi, rămășițe pământești, organe umane, animale, sticlă și porțelan. Dacă clientul expediază articole interzise în ciuda acestor reglementări, va purta răspunderea pentru toate daunele și costurile rezultate.

Printre articolele interzise sunt incluse și toate substanțele periculoase și substanțele care necesită permise speciale de transport, manipulare în condiții speciale sau documentare specifică.

Câteva exemple de articole interzise:
-animale și produse animale;
-arme și muniții;
-substanțe și articole periculoase;
-flori și alte plante;
-rămășițe pământești și urne funerare;
-articole ilegale;
-mostre medicale;
-articole care necesită mediu cu temperatură controlată;
-articole de pornografie;
-medicamente sau alte produse farmaceutice eliberate cu rețetă medical;
-tutun;
-alimente;
-aerosoli;
-articole de valoare mare;
-articole cu valoare sentimentală; și,
-alte articole fragile;
-pentru transportul aerian, toate articolele cu ioni de litiu sau metale; bunuri interzise în acord cu reglementările (EC) No 300/2008 de la 11 martie 2008 și regulile sale de implementare conform amendamentelor periodice;
-transporturile care ar fi acoperite de Acordul European privind Transportul Internațional al Mărfurilor Periculoase (ADR).

11. Legea aplicabilă și Jurisdicția
Dacă regulile obligatorii ale statului de domiciliu al clientului nu specifică altfel:
-Acești Termeni și Condiții și Convențiile cărora li se aplică acești Termeni și Condiții vor fi interpretate în lumina din Romania
-Posibilele litigii care reies din acești Termeni și Condiții Generale sau din Convențiile cărora li se aplică acești Termeni și Condiții, se vor soluționa de către instanța competentă din Romania
-În cazul diferențelor de interpretare între diversele versiuni lingvistice ale acestor Termeni și Condiții, are precedență textul original scris în limba romana.
Această versiunea a Termenilor și Condițiilor intră în forță pe 3 noiembrie 2017.

Mesaj pe WhatsApp
1
Cum te pot ajuta? Trimite mesaj.
Rom Curier
Salut
Cu ce te pot ajuta?
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email comenzi.romcurier@gmail.com

Completati Formularul , si imediat ce un operator este disponibil,

Va revenii catre dvs.

CONTACT RAPID

CONTACT RAPID
Nume(Required)
Email(Required)