• Email Comenzii / Suport

    comenzi.romcurier@gmail.com

  • Call Center

    031.229.82.50 / 0763.880.405

Politică de confidențialitate

Rom Curier este o marca administrata de Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti cu sediu social la adresa Arh. Ionescu Grigore 63 ,Bl T73 , SC B , Ap 40 Sector 2 Bucuresti date de indentificare CUI  RO39949591 avand cont bancar RO19BREL0002001928330100 care administrează sistemul de rezervări online Rom Curier si este un sistem de rezervări online pentru servicii de curierat, furnizate de companii de curierat. Rom Curier acționează ca agent și nu ca un expeditor de mărfuri. Când plasează comanda pe site-ul nostru, clientul autorizează Rom Curier să încheie, în nume propriu și în numele clientului, o convenție de transport cu una dintre companiile de curierat cu care Rom Curier are un acord in vigoare, cu condiția ca firma de curierat selectată să îndeplinească condițiile pentru punerea în aplicare a serviciilor.
Rom Curier este responsabil doar pentru selectarea furnizorilor de servicii de curierat și niciodată pentru executarea transportului. Îndeplinirea obligațiilor inerente serviciului de transport este responsabilitatea exclusivă a companiilor de curierat selectate pentru a executa transportul. Aceste companii, și nu Rom Curier , sunt cele care execută colectarea, transportul și livrarea expedițiilor, care pun la punct detaliile transportului și care sunt responsabile pentru execuție.
La solicitarea clientului, Rom Curier va ceda toate pretențiile și drepturile care rezultă din tranzacțiile încheiate în numele său pentru client, inclusiv drepturile care țin de responsabilitatea furnizorului de servicii de curierat selectat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a serviciilor. Clientul este obligat să își recupereze sau să facă uz de drepturile sale opozabile furnizorului de servicii de curierat.
Orice costuri suplimentare suferite din cauza unor cerințe suplimentare ale clientului față de furnizorul de servicii de curierat selectat sunt suportate de către client. Rom Curier își rezervă dreptul de a cere de la client rambursarea cheltuielilor, acoperite de Rom Curier în numele clientului, chiar dacă aceste cheltuieli sunt generate după încheierea serviciului de transport.
Clientul este de acord în mod expres să renunțe la dreptul de a anula acordul cu Rom Curier în momentul în care Rom Curier trimite detaliile comenzii către furnizorul de servicii de curierat selectat.
Rom Curier nu acceptă comenzi de la intermediari neautorizați și își rezervă dreptul de a anula orice comenzi făcute de intermediari neautorizați.
În conformitate cu politicile și procedurile interne, Rom Curier aplică proceduri de autorizare individuale pentru intermediari. Fiecare intermediar poate cere începerea procedurii printr-o solicitare scrisă.

Informații generale

Date personale

Datele cu caracter personal includ detalii privind circumstanțele personale sau faptice ale unui individ anume sau determinabil. Aceasta include, de exemplu, informații cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Informațiile care nu pot fi legate de un individ anume sau determinabil – cum ar fi date statistice – nu sunt considerate date cu caracter personal.

Legea aplicabilă privind protecția datelor și angajamentul față de secretul datelor

Toate entitățile situate în țările UE se supun reglementărilor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP) și altor legi naționale relevante privind protecția datelor.

Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti oferă servicii poștale pentru public sau contribuie la prestarea acestor servicii și este obligată să respecte reglementările privind secretul poștei. Toți angajații Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti Sucursala Bucuresti s-au angajat, prin semnătură, să adere la secretul datelor și secretul poștei.

Securitatea informațiilor

Prin intermediul unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale, compania Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti fac tot posibilul pentru a proteja datele personale împotriva pierderilor sau abuzurilor. Datele personale sunt prelucrate numai în sisteme care sunt protejate prin măsuri de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Politicile de securitate IT .

Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti va modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor oricât este necesar în funcție de progresele tehnologice.

Date privind expedierile și destinatarii

Categorii de date, scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic

Pentru realizarea serviciilor de coletărie și, prin urmare, îndeplinirea răspunderii față de cExpress Post Services LLC Sucursala Bucuresti are nevoie de:

Pentru persoanelor fizice:

– datele expeditorului: numele, informațiile adresei, numărul de telefon, e-mailul, informațiile de plată – codul numeric personal și contul IBAN. Aceste informații sunt solicitate în vederea emiterii facturii și trimiterii etichetei prin e-mail.

– datele destinatarului: numele, informațiile adresei, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste informații sunt solicitate în vederea prestării serviciilor de către Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti.

Pentru persoanelor juridice:

– datele expeditorului: numele, informațiile adresei, numărul de telefon, e-mailul, informațiile de plată – numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și contul IBAN. Aceste informații sunt solicitate în vederea emiterii facturii și trimiterii etichetei prin e-mail.

Datele destinate transferului către companiile de curierat, precum și documentația de interfață (scanarea coletelor în locații diferite) și dovada livrării  pot fi prelucrate și înregistrate de diverse filiale . Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti folosește date personale cu privire la expediere și la destinatari numai pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. Orice utilizare ulterioară nu este permisă.

Responsabilitatea

Respectarea reglementărilor legale aplicabile privind protecția datelor este o obligație de bază a fiecărei companii. Transferul datelor de către un expeditor către o companie de curierat nu implică prelucrarea datelor în numele altora.

Companiile de curierat primesc numărul de telefon și / sau adresa de e-mail de la expeditorul care a comandat serviciul. Expeditorul este de asemenea responsabil pentru colectarea corectă a acestor date și, în special, acordul destinatarului pentru transferul adresei sale de poștă electronică și / sau numărului de telefon către Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti.

Dacă aveți întrebări cu privire la această procedură, vă rugăm să contactați expeditorul. Puteți de asemenea să vă exprimați retragerea consimțământului față de Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti. În acest caz, vă rugăm să folosiți detaliile de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor. Dacă doriți să ne contactați prin e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați.

De asemenea, puteți contacta Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti trimițând o scrisoare scrisă Responsabilului cu Protecția Datelor.

Partajarea datelor și destinatarii

În general, numai expeditorul și destinatarul coletului au dreptul să primească informații despre colet. Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti furnizează informații despre colete către terțe persoane (de exemplu, autorităților guvernamentale) numai pe baza reglementărilor legale.

Compania Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti nu va vinde sau închiria date cu caracter personal terțelor persoane. Cu toate acestea, există anumite circumstanțe în care Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti poate să împărtășească datele dumneavoastră personale fără notificare suplimentară. Părțile care vă pot primi datele includ:

-Firmele de curierat cu care Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti din alte țări ale UE sau din afara UE în scopul livrării coletelor de la expeditor la destinatar.

-Terțe părți afiliate sau neafiliate care sunt contractate să furnizeze servicii pentru sau în numeleExpress Post Services LLC Sucursala Bucuresti a încheiat contracte adecvate de protecție a datelor cu aceste părți.

-Alte persoane sau organizații, conform legii sau reglementărilor aplicabile.

-Personalul și agențiile din domeniul aplicării legii în scopul respectării cerințelor de securitate națională sau ca parte a unui proces legal pentru protejarea proprietății noastre sau pentru promovarea unei investigații privind încălcarea regulilor și politicilor Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti, acces neautorizat sau folosirea echipamentelor Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti sau orice altă activitate ilegală.

Reținerea și ștergerea

Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti prelucrează date cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care le folosim. Vom determina cât de mult să păstrăm datele pe baza următoarelor cerințe:

-Cerințe operaționale: cum ar fi perioada de timp necesară pentru furnizarea serviciilor.

-Cerințe legale: cum ar fi cazul în care Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti trebuie să păstreze înregistrările pentru o anumită perioadă de timp pentru a se conforma legii.

Datele arhivate sunt înregistrate pe un mediu de stocare accesibil numai personalului autorizat. După expirarea termenului legal de stocare, datele sunt șterse.

Drepturile persoanelor vizate, retragerea consimțământului, exercitarea drepturilor dumneavoastră, reclamații la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să:

-fiți informat și să dețineți acces la datele dumneavoastră personale prelucrate (Dreptul de a fi informat și dreptul de acces conform articolului 15, RGDP);

-obțineți corecția datelor personale inexacte (Dreptul la rectificare conform articolului 16, RGDP)

-obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale (Dreptul la ștergerea datelor – „Dreptul de a fi uitat” – conform articolului 17, RGDP)

-restricționați prelucrarea (Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18, RGDP)

-primiți datele dumneavoastra personale furnizate (Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20, RGDP)

-obiectați la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră particulară, bazată pe interese legitime sau pe îndeplinirea unei sarcini de interes public (Dreptul la opoziție conform articolului 21, RGDP)cu condiția îndeplinirii cerințelor legale necesare.

Retragerea consimțământului

În cazul în care consimțământul dumneavoastră a fost solicitat pentru prelucrarea datelor personale, vă rugăm să fiți informat că aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment în viitor, fără a afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Dacă doriți să exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau să retrageți un consimțământ explicit oferit, vă rugăm să trimiteți un mesaj Resonsabilului cu Protecție a Datelor, explicând ce drept doriți să exercitați, astfel încât Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti să ia măsurile suplimentare necesare pentru a vă respecta drepturile.

Dacă doriți să ne contactați prin e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați. De asemenea, puteți contacta Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti trimițând o scrisoare scrisă Responsabilului cu Protecția Datelor de la Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti. Rețineți că am putea solicita o dovadă a identificării dumneavoastră pentru a vă proteja informațiile împotriva accesului neautorizat.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Analitice

Cu cine partajăm datele tale

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informațiile tale de contact

Informații suplimentare

Cum îți protejăm datele

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor

De la care părți terțe primim date

Ce decizii luăm și/sau ce profiluri realizăm automat cu datele utilizatorilor

Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern

Dreptul de a depune o reclamație

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara dumneavoastră dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate (http://www.dataprotection.ro / B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București, România).

Actualizări ale acestor informații privind protecția datelor

Express Post Services LLC Sucursala Bucuresti poate, la propria discreție, să actualizeze aceste informații prin publicarea informațiilor modificate pe acest site.

Aceste informații au fost actualizate ultima dată la 01.09 2018

Mesaj pe WhatsApp
1
Cum te pot ajuta? Trimite mesaj.
Rom Curier
Salut
Cu ce te pot ajuta?
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email comenzi.romcurier@gmail.com

Completati Formularul , si imediat ce un operator este disponibil,

Va revenii catre dvs.

CONTACT RAPID

CONTACT RAPID
Nume(Required)
Email(Required)